รูปที่ 17 ครับ
.
ก้านสูบ และ ข้อเหวี่ยงครับ
ปล. วิธีเช็คลูกปืนก้าน ตัวบน และตัวล่างครับ
ทดสอบลูกปืนตัวบน: มือซ้ายจับก้าน มือขวาจับลูกสูบโยกขึ้นลง ครับ ถ้าไม่รุน แสดงว่า โอเช
ทดสอบลูกปืนตัวล่าง: มือซ้ายจับจานไฟให้แน่น มือขวาจับก้านสูบ โยกก้านตามแกน(เฉียงๆ) ถ้าไม่รุนแสดงว่าโอเช

ปล2. เสียงแหวนดัง(แหวนตาย) ดัง แก๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ปล3. เสียงก้านดัง(ลูกปืนก้าน บน, ล่าง และก้าน) ก๊อกๆๆๆๆๆๆๆๆ
ปล4. เสียงลูกปืนข้างข้อดัง(ซ้าย, ขวา) โต๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆ